Pho Vang Em Roi Karaoke Song Ca
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

613
460
209
Bài mới học hát chưa rành mà ox đổi beat lại chuyển tone nữa. Ox ❤️ uii nghe tạm nha...

93.41 K

Bình luận (209)
Lv 14

Nguyễn Uyên

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 14

Nguyễn Uyên

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 14

Nguyễn Uyên

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 8 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 209 bình luận