Pho Vang Em Roi Karaoke Song Ca
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

Huỳnh Hương Lv 19

Huỳnh Hương

546
427
173
Bài mới học hát chưa rành mà ox đổi beat lại chuyển tone nữa. Ox ❤️ uii nghe tạm nha...

53.31 K

Bình luận (173)
Lv 14

Oanh Nguyễn

Trả lời - 16 giờ trước

Lv 14

Oanh Nguyễn

Trả lời - 16 giờ trước

Lv 14

Oanh Nguyễn

Trả lời - 16 giờ trước

Lv 14

Hongchau Dinh

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 19

Huỳnh Hương - 1 ngày trước

Lv 14

Hongchau Dinh

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 19

Huỳnh Hương - 1 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 173 bình luận