Karaoke. Đời Người. Hoàng Châu (ngoclinh)
Ngọc Linh Lv 15

Ngọc Linh

261
134
127
Đời người sinh ra chỉ sống một lần thoi mai này ra đi. Giữ trong tay duoc gì.Bạc vàng lợi danh có đây rồi lại mất. Ngày còn bên nhau xin đừng gian dối nhau

9.14 K

Bình luận (127)
Lv 16

BIỂN XANH

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

BIỂN XANH

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 12

Lý Hương

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 11

Mai Hoa

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 15

Ngọc Linh - 3 tháng trước

Lv 11

Trần Lý

Trả lời - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 127 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan