Karaoke Cứ Ngỡ Tình Phôi Phai Dương Hồng Loan ft Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Tran Sony Lv 15

Tran Sony

Kim Cúc Lv 15

Kim Cúc

88
44
16
Ời ơi anh trai e hát hay mà đọc thoại nghe cũng hay nữa☘️☘️☘️

22.31 K

Bình luận (16)
Lv 10

Soledad Westlife

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Tham Le van

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

Kim Cúc - 9 tháng trước

Lv 11

☘️ Nguyen Cong Ha

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

Kim Cúc - 9 tháng trước

Lv 7

Thuận Bùi

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

Kim Cúc - 9 tháng trước

Lv 9

Yến Hương

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 9

Yến Hương - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 16 bình luận