Bên Bến Sông Buồn Karaoke BáchLýBăng
Bách Lý Băng Lv 17

Bách Lý Băng

321
292
252
Ca khúc em mới tập hát lần đầu gửi tới đại gđ mykara với lời chúc sk và lời chào thân ái nhất ạ❤

143.45 K

Bình luận (252)
Lv 7

Thuy Loan Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 8

Nguyễn Duy Thao

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 15

Cáp Thu Truyền - 3 tháng trước

Lv 9

Pham Dương

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 17

Bách Lý Băng - 3 tháng trước

Lv 13

Lien Nguyen

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

Lien Nguyen - 5 tháng trước

Lv 13

Lien Nguyen

Trả lời - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 252 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan