Bên Bến Sông Buồn Karaoke BáchLýBăng
Lý Băng Lv 16

Lý Băng

295
216
242
Ca khúc em mới tập hát lần đầu gửi tới đại gđ mykara với lời chúc sk và lời chào thân ái nhất ạ❤

142.75 K

Bình luận (242)
Lv 12

Hoa Huynhngoc

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 16

Lý Băng - 4 ngày trước

Lv 10

Trinh Phạm

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 16

Lý Băng - 4 ngày trước

Lv 12

Ngọc Sang

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 16

Lý Băng - 4 ngày trước

Lv 10

Chung Vu

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 16

Lý Băng - 9 ngày trước

Lv 13

Ngọc Giáp

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 16

Lý Băng - 9 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 242 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan