Như giấc chiêm bao Karaoke ( Beat NỮ )
HƯƠNG GIANG Lv 16

HƯƠNG GIANG

297
112
102
Bai dự thi GCTV thang 1-2019....Hằng mến tặng gia đinh myka ........chuc gia dinh đón một năm mới an lành va hanh phuc .......Hằng gũi tặng moi người để đuoc moi người lắng nghe va cam nhan ....nêu yêu men xin tang cho Hằng chú gấu xinh thoi a .....Hằng cam on moi người rất nhiều a .....

115.25 K

Bình luận (102)
Lv 16

Anna Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Nguyễn Thu Huyền

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

HƯƠNG GIANG - 1 năm trước

Lv 1

[NỢ KC] Tieu Phong

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

HƯƠNG GIANG - 1 năm trước

Lv 13

Phạm Phong

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

HƯƠNG GIANG - 1 năm trước

Lv 18

Nhân Trí

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Hương Giang - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 102 bình luận