Karaoke HD - Hãy Tin Anh Lần Nữa - beat chuẩn
# Lv 15

#

50
33
6
Em đừng đi xa quá xin em đừng đi em ak... hát sai bét hết :)))

1.3 K

Bình luận (6)
Lv 11

Ngô Hoàng Vũ

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 15

Tôn Minh

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 16

Lặng

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

# - 7 tháng trước

Lv 17

ᴅιễм ʟê

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 13

Phương Nguyễn

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 13

Phương Nguyễn - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 6 bình luận