BÀI CA THỐNG NHẤT karaoke Như Tài- Ngọc Liên TUYỆT ĐỈNH SONG CA 2017
Giang Phương Trinh Lv 13

Giang Phương Trinh

Ngọc Giáp Lv 13

Ngọc Giáp

74
58
22
Hiiii cao thế em hát chuẩn quá thu 4 lần mới tạm tạm đấy hiiii

920

Bình luận (22)
Lv 13

Ngọc Giáp

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Ngọc Giáp

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

Ngọc Giáp

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 15

Như Anh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Như Anh

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 22 bình luận