Karaoke Chút kỷ niệm buồn - Mạnh Đình (Tô Thanh Sơn)
Thai T Lv 13

Thai T

30
7
2
Rồi từ khi chia tay ! Biết bao lần gió mưa trở lại ! Chỉ mình Anh nơi đây ! Ngóng trông hoài một bóng hình ai !

0

Bình luận (2)
Lv 13

Thai T

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 11

Anh Nguyen

Trả lời - 8 tháng trước