[Karaoke] Qùa Cho Anh - Miu Lê (full beat)
149
118
10
❤️Những món quà nhỏ bé, chứa một tình yêu lớn. Tình Yêu đó mãi trao riêng tặng Anh ❤️❤️ To my love of my life Hà Khánh 26-11-2019❤️❤️

5.79 K

Bình luận (10)
Lv 13

Hua Thi Duong

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 13

Hua Thi Duong

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 5

Thuy Loan Nguyen

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 7 ngày trước

Lv 14

Cô Nhung

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 7 ngày trước

Lv 17

Thu Trang

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 7 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 10 bình luận