Hồn Trinh Nữ Karaoke Thúy Hà (Tone Nữ) | Nhạc Vàng Bolero Karaoke
Hữu Chí Ngô Lv 13

Hữu Chí Ngô

35
38
7
Đứt từng đoạn ruột, nghe đến xé lòng, với ca khúc "Hồn Trinh Nữ" một sáng tác của Trịnh Lâm Ngân.

310

Bình luận (7)
Lv 13

Hữu Chí Ngô

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Hữu Chí Ngô

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

My My

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

My My

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

My My

Trả lời - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 7 bình luận