Cánh Hồng Phai _Trấn Thành Karaoke Phối Hay (Tone Nữ)_
Mi Le Lv 15

Mi Le

320
117
29
Vì ng iu e đã nói..dung nhan tuyệt vời nhất thế gian...Là e❤️

5.52 K

Bình luận (29)
Lv 19

Victoria Lê

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 15

Mi Le - 5 tháng trước

Lv 12

Nga Ngọc

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 15

Nguyễn Ngọc Hương

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

Phan Thủy

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 15

Mi Le - 5 tháng trước

Lv 13

Vũ Tiếp

Trả lời - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 29 bình luận