Hành khúc ngày và đêm - Karaoke HD Nhạc sống
Bằng Giáp Thanh Lv 14

Bằng Giáp Thanh

884
171
144
Bài ca hào hùng.lên kinh tiếp tế vũ khí đạn dược cho các anh chiến sĩ đánh trận...rất mong được sự ủng hộ của đại gia đình mykara. Xin cám ơn rất nhiều ❤❤

313.24 K
Bình luận (144)
Lv 13

Tóc Ngắn

Trả lời - 10 phút trước

Lv 13

Tóc Ngắn

Trả lời - 11 phút trước

Lv 15

Trí Nhân

Trả lời - 3 giờ trước

Lv 14

Bằng Giáp Thanh - 3 giờ trước

Lv 13

Nguyễn Hâụ

Trả lời - 3 giờ trước

Lv 14

Bằng Giáp Thanh - 3 giờ trước

Lv 14

Bằng Giáp Thanh

Trả lời - 4 giờ trước

Xem thêm bình luận 5 trên 144 bình luận