[KARAOKE] Chủ Nhật Buồn - Quang Lập & Lâm Minh Thảo
Thanhtuyen Vo Lv 16

Thanhtuyen Vo

Lý tiến dũng Lv 11

Lý tiến dũng

579
25
4
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

411

Bình luận (4)
Lv 11

Lý tiến dũng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 10

Phạm Hải

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Thanhtuyen Vo

Trả lời - 1 năm trước