Chuyện Tình Em Với Tôi - Karaoke Song Ca
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

1512
882
328
Bữa giờ em mới rảnh để hát lại nè. Ox ai mà hát ngọt ngào cảm xúc hay quá đi thôi ❤️❤️

53.7 K

Bình luận (328)
Lv 13

Nguyễn Thị Ngọc

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 13

Nguyễn Thị Ngọc

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 13

Nguyễn Thị Ngọc

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 12

Phùng Lai

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 7 tháng trước

Lv 13

Mai Linh

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 328 bình luận