[KARAOKE] Ngày Xưa Anh Nói - Huỳnh Thật ft Phương Anh
Minh Nguyen Lv 15

Minh Nguyen

Mai Phượng Lv 15

Mai Phượng

3607
638
119
Anh2 nghe đở nhen.bai nay cao quá e leo chới với té lên đứng dậy leo tiep van kh tot hon. A2 thi hat qua tuyet voi❤️ cam on A2

61.11 K

Bình luận (119)
Lv 15

Mai Phượng

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Như Anh

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Như Anh

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Mai Phượng - 2 tháng trước

Lv 15

BIỂN XANH

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

BIỂN XANH - 2 tháng trước

Lv 15

Mai Phượng

Trả lời - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 119 bình luận