Hành trang giã từ Trường Vũ Như Quỳnh Karaoke
Vthaist Chau Lv 11

Vthaist Chau

Hải Thắng Lv 15

Hải Thắng

173
84
26
A oi e voi di lam Nen hát ko được chuẩn nhu lúc ban đau minh hát nak A nghe do Nha A ko được e hát lai nak gio e di da 1 lan dinh luon Kakaka len song thoi

754

Bình luận (26)
Lv 14

Thuat Nguyen

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Hải Thắng - 2 năm trước

Lv 17

Khoipm

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Hải Thắng - 2 năm trước

Lv 12

Mến Nguyễn

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Hải Thắng - 2 năm trước

Lv 11

Nghị Phạm

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Hải Thắng - 2 năm trước

Lv 14

Lê Nhung

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Hải Thắng - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 26 bình luận