[KARAOKE] Chiều Bên Đồi Sim - Hồng Phượng ft Huỳnh Thật
Trà My Lv 19

Trà My

Nguyễn Ngọc Lv 15

Nguyễn Ngọc

11
12
3
E gửi bài lại c. Chúc c vv và luôn hát hay nhé

1.2 K

Bình luận (3)
Lv 19

Trà My

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Nguyễn Ngọc - 2 tháng trước

Lv 15

Nguyễn Ngọc

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Trà My

Trả lời - 2 tháng trước