Lặng Lẽ Nơi Này - TCS (Karaoke Guitar)
Lê Tâm Lv 10

Lê Tâm

63
66
4
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

2
Bình luận (4)
Lv 8

Tuyết Nhung

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 11

LiLy Hà Thanh Huệ

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 10

Lê Tâm

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 11

Camay Dang Pham

Trả lời - 4 tháng trước