[Karaoke - Beat Gốc] LK Ngày Xưa Anh Nói & Bội Bạc - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Nguyễn Ngọc Lv 15

Nguyễn Ngọc

2034
406
138
♥️ɴɴ ғт ᴅʟ♥️

52.02 K

Bình luận (138)
Lv 14

Phương Linh

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 10

Tuyet Nguyen Thi

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Hải Phạm

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 11

Thế Minh Hoàng

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

⏤͟͟͞͞ D⃒I⃒ễM⃒ L⃒ê༗ - 8 tháng trước

Lv 21

çђųŋɠ ķįɱ ŋɠųƴêŋ

Trả lời - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 138 bình luận