Ngại Ngùng Karaoke ONLY
Lana Thanh Lv 15

Lana Thanh

210
186
113
E đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói....để bây giờ chim cá bặt tâm...buồn xong vẫn buồn...!!!!

16.01 K

Bình luận (113)
Lv 10

NGOC LAN

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Lana Thanh - 2 tháng trước

Lv 10

NGOC LAN

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Lana Thanh - 2 tháng trước

Lv 10

NGOC LAN

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Lana Thanh - 2 tháng trước

Lv 11

Vu Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Lana Thanh - 2 tháng trước

Lv 14

Lê Thu

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Lana Thanh - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 113 bình luận