Tình khúc chiều mưa Karaoke ( Beat NỮ )
❣️Ông Xã Yêu❣️ Lv 14

❣️Ông Xã Yêu❣️

512
41
24
☂️tình lở nên tình buồn☂️tình xa nên tình sầu☔️tình yêu phai nhạt màu tình đau☔️

3.84 K

Bình luận (24)
Lv 13

Tram Thi Tot 2

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 13

Tram Thi Tot 2 - 8 tháng trước

Lv 12

Thai Luong

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 12

Thai Luong

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 14

Ngoc Hue Nguyen

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 14

Ngoc Hue Nguyen

Trả lời - 11 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 24 bình luận