KARAOKE l Nếu Một Ngày l Lưu Ánh Loan ft Lưu Chí Vỹ
Long Nguyen Lv 10

Long Nguyen

Vân Nguyễn Lv 15

Vân Nguyễn

223
128
19
Chúc anh nghe nhạc glvv và ngủ ngon đón ngày moi vvhp thành công trong cuộc sống

2.6 K

Bình luận (19)
Lv 11

Phùng Lai

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 15

Vân Nguyễn - 2 ngày trước

Lv 18

Nguyên Hoàng

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 15

Vân Nguyễn - 5 ngày trước

Lv 13

Trầm Thị Tốt

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 13

Trầm Thị Tốt - 5 ngày trước

Lv 11

Dương Hòa

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 10

Long Nguyen - 12 ngày trước

Lv 11

Hoài Lê

Trả lời - 13 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 19 bình luận