Đoạn Buồn Đêm Mưa (Karaoke Beat) - Tone Nữ ✔
Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

845
447
235
Để cho anh yêu em. Để cho em yêu anh. Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên..... Anh hé

2.27 M

Bình luận (235)
Lv 16

Nguỹên Thu Hồng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 10

Nhẹ Lòng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

trần văn Minh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Nhanh Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Anh Rùa

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 235 bình luận