Lạnh - Khổng Tú Quỳnh ft. Tonny Việt || Karaoke HD - Beat Gốc || iSingVN
Đức Vĩnh Tb Lv 12

Đức Vĩnh Tb

KimThu Vu Lv 20

KimThu Vu

459
114
24
Khi bên em anh sai.. Để người ra đi..

22.31 K

Bình luận (24)
Lv 12

CRAZY

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 20

KimThu Vu - 2 tháng trước

Lv 12

CRAZY

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 20

KimThu Vu - 2 tháng trước

Lv 12

Anh Rùa

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 20

KimThu Vu - 7 tháng trước

Lv 12

Kristy Hoàng Thu

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 20

KimThu Vu - 7 tháng trước

Lv 13

ティエン スアン LMĐ

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 20

KimThu Vu - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 24 bình luận