Lạnh - Khổng Tú Quỳnh ft. Tonny Việt || Karaoke HD - Beat Gốc || iSingVN
Đức Vĩnh Tb Lv 13

Đức Vĩnh Tb

KimThu Vu Lv 20

KimThu Vu

466
115
26
Khi bên em anh sai.. Để người ra đi..

22.71 K

Bình luận (26)
Lv 10

Kim Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 10

Kim Nguyen - 2 tháng trước

Lv 10

Kim Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 10

Kim Nguyen - 2 tháng trước

Lv 12

CRAZY

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 20

KimThu Vu - 5 tháng trước

Lv 12

CRAZY

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 20

KimThu Vu - 5 tháng trước

Lv 12

Anh Rùa

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 20

KimThu Vu - 10 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 26 bình luận