Pho Vang Em Roi Karaoke Song Ca
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

568
434
186
Bài mới học hát chưa rành mà ox đổi beat lại chuyển tone nữa. Ox ❤️ uii nghe tạm nha...

57.71 K

Bình luận (186)
Lv 7

Đức Thắng

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 12

Nguyễn Thị Ngọc

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 12

Nguyễn Thị Ngọc

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 16

KIWI

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 16

KIWI

Trả lời - 12 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 186 bình luận