[KARAOKE NHẠC CHẾ] Lạy Mấy Má Nhiều Chuyện | Hát theo bài Rượu Cưới Ngày Xuân đúng thực tế
Sơn Vũ Nguyễn Lv 18

Sơn Vũ Nguyễn

218
134
103
Đạu mé đâu hên hên hốt được bài này vừa được chữi vừa được sả xì chéc kkkk

37.02 K

Bình luận (103)
Lv 14

Quả Trứng

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 12

Thanh Thảo

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 12

Thanh Thảo - 8 ngày trước

Lv 10

Mỹ Nguyễn

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 16

Hồng Ân

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 16

Hồng Ân

Trả lời - 9 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 103 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan