[Karaoke SongCa] Tình Còn Vương Vấn Remix - Trịnh Lam Quỳnh Vi, www.kyniemtl.com
Minh Nguyen Lv 15

Minh Nguyen

Mai Phượng Lv 16

Mai Phượng

1533
815
215
Em tuồi con gì?Em uong lộn thuốc??rồi anh2 oi✍️✍️❤️anh hat Remix xuat sac ❤️❤️2 anh em quẩy tung nốc myk❤️✍️

78.97 K

Bình luận (215)
Lv 3

Minh Truyền

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 16

Mai Phượng - 1 ngày trước

Lv 13

Tìm Đâu

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 16

Mai Phượng - 8 ngày trước

Lv 13

Tìm Đâu

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 16

Mai Phượng - 8 ngày trước

Lv 16

Mai Phượng

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 14

Khánh Vy Trần

Trả lời - 14 ngày trước

Lv 16

Mai Phượng - 13 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 215 bình luận