Karaoke Hát Chèo _ Nơi Xa Nhớ Mẹ, Nhớ Quê _ SL : Mạnh Hùng Quan Họ
Nguyễn Hồng Viễn Lv 12

Nguyễn Hồng Viễn

88
33
14
27/10-19 Nơi Xa Nhớ Mẹ ,Cam ơn tác giả ; ck hay sao giống hoàn cảnh mình vậy

1.2 K

Bình luận (14)
Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 27 ngày trước

Lv 12

Nguyễn Hồng Viễn - 26 ngày trước

Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 27 ngày trước

Lv 20

Le hongmai - 26 ngày trước

Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 27 ngày trước

Lv 7

Tu Dam

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Nguyễn Hồng Viễn - 1 tháng trước

Lv 13

Nguyễn Đình Hựu

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Nguyễn Hồng Viễn - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 14 bình luận