Karaoke Hát Chèo _ Nơi Xa Nhớ Mẹ, Nhớ Quê _ SL : Mạnh Hùng Quan Họ
Nguyễn Hồng Viễn Lv 13

Nguyễn Hồng Viễn

160
58
16
27/10-19 Nơi Xa Nhớ Mẹ ,Cam ơn tác giả ; ck hay sao giống hoàn cảnh mình vậy

1.2 K

Bình luận (16)
Lv 10

Kiều Trần

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 14

Nguyễn Đình Hựu

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 13

Nguyễn Hồng Viễn - 8 tháng trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 21

SenTrang (LHM) - 8 tháng trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 16 bình luận