KARAOKE - Một Lần Khờ Dại, Một Đời Nhớ Thương - Wendy Thảo - Beat Gốc .
Biển Đắng Lv 16

Biển Đắng

༺Bɨểɲ Đắɲɠ༻ Lv 16

༺Bɨểɲ Đắɲɠ༻

814
177
57
没有你陪伴我真的很孤单……

20.14 K
Bình luận (57)
Lv 12

Ngoc Hue Nguyen

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 16

༺Bɨểɲ Đắɲɠ༻ - 3 ngày trước

Lv 12

Quyên Tran

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 17

May Trinh Kieu

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 16

༺Bɨểɲ Đắɲɠ༻ - 6 ngày trước

Lv 13

Hongchau Dinh

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 16

༺Bɨểɲ Đắɲɠ༻ - 6 ngày trước

Lv 15

Trang Trần

Trả lời - 7 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 57 bình luận