[Karaoke] Bên Em Là Biển Rộng - Lệ Quyên
Đỗ Thị Thanh Thủy Lv 20

Đỗ Thị Thanh Thủy

786
323
218
Tình em như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa giông, tình anh như sông vắng trong xanh phẳng lặng....

213.77 K

Bình luận (218)
Lv 13

Nguyen Minh Thanh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Đỗ Thị Thanh Thủy - 1 năm trước

Lv 5

Đường Chân Trời Đường

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Đỗ Thị Thanh Thủy - 1 năm trước

Lv 11

Hung Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Đỗ Thị Thanh Thủy - 1 năm trước

Lv 11

Hong Nguyen Thuy

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Đỗ Thị Thanh Thủy - 1 năm trước

Lv 16

Hang Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Đỗ Thị Thanh Thủy - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 218 bình luận