LÂU ĐÀI TÌNH ÁI - karaoke (song ca)
Trần Hà Khánh Lv 14

Trần Hà Khánh

120
109
4
❤️ Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối. Lời hẹn đầu chưa đi vào tối. Thì lâu đài mang tên tình ái. Đón hai đứa chúng ta mà thôi honey hém ❤️❤️

11.97 K

Bình luận (4)
Lv 14

Trầm Thị Tốt

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 8 tháng trước

Lv 14

Muoi Ma

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Trần Hà Khánh - 8 tháng trước

Lv 14

Trần Hà Khánh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Trần Hà Khánh - 8 tháng trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 8 tháng trước