LK - Duyên Kiếp & Cỏ Úa - (Song Ca) KARAOKE
Bình Phương Lv 13

Bình Phương

Hoàng Quân Lv 11

Hoàng Quân

76
39
60
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

5.5 K

Bình luận (60)
Lv 14

mjnhchuyet

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 14

mjnhchuyet

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 11

Hoàng Quân - 10 ngày trước

Lv 14

mjnhchuyet

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 11

Hoàng Quân - 10 ngày trước

Lv 15

Lê Na

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 15

Lê Na

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 11

Hoàng Quân - 10 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 60 bình luận