LK - Duyên Kiếp & Cỏ Úa - (Song Ca) KARAOKE
Bình Phương Lv 14

Bình Phương

Hoàng Quân Lv 12

Hoàng Quân

77
42
60
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

5.5 K

Bình luận (60)
Lv 15

mjnhchuyet

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

mjnhchuyet

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 12

Hoàng Quân - 8 tháng trước

Lv 15

mjnhchuyet

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 12

Hoàng Quân - 8 tháng trước

Lv 16

Lê Na

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

Lê Na

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 12

Hoàng Quân - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 60 bình luận