KARAOKE | Người Tình Mùa Đông | Lời Việt: Anh Bằng | Trung Tâm Asia
Phương Phạm Lv 13

Phương Phạm

75
49
3
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

201

Bình luận (3)
Lv 13

Nguyễn Bảo Ngọc

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Phương Phạm - 1 năm trước

Lv 15

Ðang O Day

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Phương Phạm - 1 năm trước

Lv 12

Thang Le

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Phương Phạm - 1 năm trước