Như Phút Ban Đầu - Noo Phước Thịnh (MyKara)
Noo Phước Thịnh Lv 20

Noo Phước Thịnh

Thủy Nguyễn Lv 17

Thủy Nguyễn

9648
559
198
Kỉ niệm ngày đầu tiên tham gia mykara.

408.92 K

Bình luận (198)
Lv 14

Sỏi Đá

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 12

tú nguyễn thanh

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 17

Thủy Nguyễn - 3 tháng trước

Lv 12

tú nguyễn thanh

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 17

Thủy Nguyễn - 3 tháng trước

Lv 14

Lam Trinh

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Lam Trinh - 4 tháng trước

Lv 11

Nguyễn Thanh Tú

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 17

Thủy Nguyễn - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 198 bình luận