KARAOKE- NỖI ĐAU MUỘN MÀNG- Giọng Nữ- Sáng tác: Ngô Thuy Miên
Hương Nguyễn Thu Lv 12

Hương Nguyễn Thu

*Mưa_ Lv 11

*Mưa_

36
31
5
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

1.42 K

Bình luận (5)
Lv 13

•Çầų Vồйǥ ͜✿҈

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 13

•Çầų Vồйǥ ͜✿҈ - 10 tháng trước

Lv 14

Han Nguyen

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 11

*Mưa_ - 10 tháng trước

Lv 13

Cẩm Châu

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 11

*Mưa_ - 11 tháng trước

Lv 12

Thu Vu

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 11

*Mưa_

Trả lời - 11 tháng trước