KARAOKE - QUA ĐÒ NHỚ MẸ - NGUYỄN NGỌC TIẾN - VY HƯƠNG, thơ Nguyễn Ngọc Hạnh
Bình Lục Lv 15

Bình Lục

60
27
33
Không gọi Đò,,,,,Con gọi Mẹ ơi!!!!

3.7 K

Bình luận (33)
Lv 9

My Nga Tran

Trả lời - 22 ngày trước

Lv 9

My Nga Tran

Trả lời - 22 ngày trước

Lv 10

Bắc Nguyễn

Trả lời - 27 ngày trước

Lv 15

Bình Lục - 26 ngày trước

Lv 14

Oanh Nguyễn

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Bình Lục - 1 tháng trước

Lv 14

Oanh Nguyễn

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Bình Lục - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 33 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan