[KARAOKE] Bao Giờ Em Quên - Ngọc Hân & Đoàn Minh
Ngọc Sang Lv 15

Ngọc Sang

Hanh Truong Lv 20

Hanh Truong

27
69
23
HTr gui bai ban muôn nhe ❤️❤️❤️

12.9 K

Bình luận (23)
Lv 19

Hoàng Dung

Trả lời - 19 ngày trước

Lv 15

Ngọc Sang - 18 ngày trước

Lv 19

Hoàng Dung

Trả lời - 19 ngày trước

Lv 15

Ngọc Sang - 18 ngày trước

Lv 19

Hoàng Dung

Trả lời - 19 ngày trước

Lv 20

Hanh Truong

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Đàm Thuý Mười

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Ngọc Sang - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 23 bình luận