KARAOKE Lỡ Chuyến Đò Ngang | Hồng Phượng-Huỳnh Thâtj
Tokyo JP Lv 14

Tokyo JP

Ngọc Linh Lv 15

Ngọc Linh

175
117
90
Hát lai lần 3 nè hát sai hoài huhu đúng là chị còn tệ hơn vợ thằng đậu ấy em nghe lai dùm chị lần nữa nhé

10.4 K

Bình luận (90)
Lv 8

Anh Nguyen

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 18

Sina Sina

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 18

Sina Sina

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 18

Sina Sina

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 15

Ngọc Linh - 6 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 90 bình luận