Mùa Thu Cho Em [B] - Ngô Thụy Miên (Karaoke Guitar Romance)
Ngọc Lam Lv 13

Ngọc Lam

45
28
5
Lại là guitar. Liều mình thử bài này luôn

40

Bình luận (5)
Lv 12

Tùng Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Ngọc Lam - 1 năm trước

Lv 15

Hân Ngọc

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Ngọc Lam - 1 năm trước

Lv 15

Hân Ngọc

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Ngọc Lam - 1 năm trước

Lv 12

Văn Tài Phạm

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Ngọc Lam - 1 năm trước

Lv 12

Văn Tài Phạm

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Ngọc Lam - 1 năm trước