NHƯ ĐÃ DẤU YÊU KARAOKE TONE NỮ
Kitt Ty Lv 11

Kitt Ty

122
128
16
E tặng anh CK này ....thấy buồn buồn nên e hát ,bchiều nghe nhạc vvẻ nhé

20.45 K

Bình luận (16)
Lv 2

Nguyễn Hoà Tóc

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 11

Kitt Ty - 1 ngày trước

Lv 11

Nguyễn Hùng Nhung

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 19

Chieutim Nguyen

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 11

Kitt Ty - 2 ngày trước

Lv 6

Vy Tuong

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 11

Kitt Ty - 3 ngày trước

Lv 5

Phương Nguyễn

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 11

Kitt Ty - 4 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 16 bình luận