[KARAOKE] Nhật ký hai đứa mình | Quân Bảo & Phan Diễm | BEAT CHUẨN
Dung Lê Lv 15

Dung Lê

Long Huỳnh Lv 14

Long Huỳnh

73
39
29
Ghép xong nhật ký rủi...!!.. Em yêu..

4.83 K

Bình luận (29)
Lv 15

Nhã Trân

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Nhã Trân - 2 tháng trước

Lv 13

Mai Linh

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Mai Linh

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 14

Long Huỳnh - 2 tháng trước

Lv 13

Mai Linh

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Nga Ngọc

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Nga Ngọc - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 29 bình luận