Karaoke Bài Ca Tết Cho Em - Đạt Võ & Kim Ryna (Beat Gốc)
Vân Lê Lv 18

Vân Lê

Lê Na Lv 16

Lê Na

236
203
160
Chị gui lại Ck cho em nhé !!! Ck khai Xuân mến chúc em nam moi an khang thinh vuong van su cat tuong nhé !!

49 K

Bình luận (160)
Lv 17

Hải Phạm

Trả lời - 29 ngày trước

Lv 17

Hải Phạm

Trả lời - 29 ngày trước

Lv 17

Hải Phạm

Trả lời - 29 ngày trước

Lv 19

Ha Le

Trả lời - 29 ngày trước

Lv 16

Lê Na - 29 ngày trước

Lv 19

Ha Le

Trả lời - 29 ngày trước

Lv 16

Lê Na - 29 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 160 bình luận