[KARAOKE] Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em - Quang Lập & Lâm Minh Thảo
AL Lv 13

AL

Julienguyen Lv 11

Julienguyen

170
49
2
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

210

Bình luận (2)
Lv 13

AL

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

Julienguyen

Trả lời - 2 năm trước