[KARAOKE] RAO BÁN VẦN THƠ SAY - TRƯỜNG TAM (Beat Chuẩn)
⚜️Nguyễn Vũ Kha⚜️ Lv 15

⚜️Nguyễn Vũ Kha⚜️

101
59
19
Thơ say...tôi rao bán vần thơ say,tôi bán thơ mua những giọt rượu cay....

262.71 K

Bình luận (19)
Lv 15

Anna Nguyen

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 15

⚜️Nguyễn Vũ Kha⚜️ - 6 tháng trước

Lv 15

Anna Nguyen

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 13

Tính Võ

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 13

Phước Tuy

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 15

⚜️Nguyễn Vũ Kha⚜️ - 6 tháng trước

Lv 13

Phước Tuy

Trả lời - 6 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 19 bình luận