[Karaoke HD] Vu Lan Nhớ Mẹ - Trần Thanh Thảo - Full Beat Gốc ✔
Thuy Thu Lv 14

Thuy Thu

63
38
16
14/7/2019. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.Mùa vu lang TT xin chúc gđ ace an vui hạnh phúc. Cầu cho các linh hồn nơi suối vàng được siêu thoát. Adidaphat

2.22 K

Bình luận (16)
Lv 13

Đức Vĩnh Tb

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 13

Quy Nguyenvan

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 17

Minh Nhã

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 17

Minh Nhã

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 17

Minh Nhã - 11 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao - 11 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 16 bình luận