[KARAOKE SONG CA] Chỉ Là Phù Du - Phương Cẩm Ngọc ft Giang Trường (SKY KARAOKE)
Nguyễn Tuấn Lv 14

Nguyễn Tuấn

Trần Phượng Lv 14

Trần Phượng

24
19
10
Chị gửi Tuấn nhé ....!!

1.41 K

Bình luận (10)
Lv 19

KaNa Ngọc Thuý

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 14

Nguyễn Tuấn - 10 tháng trước

Lv 18

Tấn Phát

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 18

Tấn Phát - 11 tháng trước

Lv 14

Trần Phượng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Sơn Ca

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Sơn Ca

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 10 bình luận