[KARAOKE SONG CA] Chỉ Là Phù Du - Phương Cẩm Ngọc ft Giang Trường (SKY KARAOKE)
Nguyễn Tuấn Lv 14

Nguyễn Tuấn

Trần Phượng Lv 12

Trần Phượng

23
17
10
Chị gửi Tuấn nhé ....!!

1.41 K

Bình luận (10)
Lv 18

KaNa Ngọc Thuý

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 14

Nguyễn Tuấn - 3 tháng trước

Lv 15

Tấn Phát

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 15

Tấn Phát - 4 tháng trước

Lv 12

Trần Phượng

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 17

Sơn Ca

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 17

Sơn Ca

Trả lời - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 10 bình luận