Karaoke Yêu Mãi Người Ơi - Cẩm Loan Bolero | Beat Gốc
Nguyễn Luyến Lv 15

Nguyễn Luyến

55
32
29
Dù cho cách ngăn sông ... nhưng lòng ta thủy chung ...!!!

6.1 K

Bình luận (29)
Lv 18

Hoàng Quốc Tuấn

Trả lời - 15 ngày trước

Lv 15

Nguyễn Luyến - 15 ngày trước

Lv 13

Hải Phạm

Trả lời - 16 ngày trước

Lv 15

Nguyễn Luyến - 16 ngày trước

Lv 13

Hải Phạm

Trả lời - 16 ngày trước

Lv 15

Nguyễn Luyến - 16 ngày trước

Lv 13

Hải Phạm

Trả lời - 16 ngày trước

Lv 15

Nguyễn Luyến - 16 ngày trước

Lv 18

Hoàng Thanh

Trả lời - 26 ngày trước

Lv 15

Nguyễn Luyến - 25 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 29 bình luận