[KARAOKE] Chiều Bên Đồi Sim - Hồng Phượng ft Huỳnh Thật
Hung Guitar Lv 17

Hung Guitar

Mỹ Quí Lv 13

Mỹ Quí

347
69
69
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

17.96 K

Bình luận (69)
Lv 13

Mỹ Quí

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 14

Lê Thu

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Mỹ Quí - 3 tháng trước

Lv 16

KIWI

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Mỹ Quí - 3 tháng trước

Lv 15

Ngọc Linh

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Mỹ Quí - 3 tháng trước

Lv 15

Ngọc Linh

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Mỹ Quí - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 69 bình luận