Chuyện Tình Mình Karaoke Song Ca - Quốc Khanh & Hoàng Thục Linh (Full Beat)
Lâm Nguyễn Lv 13

Lâm Nguyễn

Lan Nguyen Lv 12

Lan Nguyen

181
31
21
LN gửi bài LN nhe, cám ơn bạn rất nhiều. Một ck rất hay và một giọng hát tuyệt vời❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

1.42 K

Bình luận (21)
Lv 12

Trân Quang Lê

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 11

Nguyễn Lan - 10 tháng trước

Lv 10

Kenny Zhang

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Lan Nguyen - 1 năm trước

Lv 13

Nguyễn Thị Ngọc

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Lan Nguyen - 1 năm trước

Lv 13

Nguyễn Thị Ngọc

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Lan Nguyen - 1 năm trước

Lv 14

Trầm Thị Tốt

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Lâm Nguyễn - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 21 bình luận