Karaoke CHUYỆN TÌNH HOA MUỐNG BIỂN - Tone nam [Phối hay]
Trần Hà Khánh Lv 14

Trần Hà Khánh

18
29
14
Nếu 1 ngày em đến thăm anh tìm vui bên biển.... Thì anh sẽ kể chuyện tình hoa muống biển cho em nghe..... và anh sẽ xào luôn rau muống ruộng với tỏi chấm tương cho em ăn luôn ☺☺☺☺☺☺☺☺

1.3 K

Bình luận (14)
Lv 15

Ngọc Linh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Trần Hà Khánh - 8 tháng trước

Lv 15

Ngọc Linh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Trần Hà Khánh - 8 tháng trước

Lv 12

Rêu Xanh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Trần Hà Khánh - 8 tháng trước

Lv 16

KHÔNG CHƠI KIM CƯƠNG

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Trần Hà Khánh - 8 tháng trước

Lv 16

KHÔNG CHƠI KIM CƯƠNG

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Trần Hà Khánh - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 14 bình luận